Flexible Plans For Your Business

ALGEMENE VOORWAARDEN KOBRA EVENTS


Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld voor de vrijwillige deelname aan een flyboard hoverboard, Wakeboard Waterski of funtube sessie georganiseerd door Kobra Extreme Watersports

Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder persoon die deelneemt aan de cursus.

In dit document staan de veiligheidsmaatregelen en richtlijnen die tijdens de sessie worden gehanteerd.

1. Deelnemer:

1.1

De deelnemer dient een minimum leeftijd van 16 jaar te hebben of vanaf minimaal 12 jaar onder begeleiding te staan van een andere persoon, ouder dan 18 jaar.

1.2

Personen onder invloed van alcohol en/of drugs worden uitgesloten van deelname aan de sessie.

1.3

Tijdens de watersport sessie gaat het om het om de watersport, soms zijn instructies van de instructeur tussentijds noodzakelijk voor de veiligheid.

1.4

De deelnemer mag niet zwaarder zijn als 125kg.

1.5

Het is verplicht in het bezit te zijn van een zwemdiploma.

1.6

Het dragen van een zwemvest is verplicht op het water. (zwemvesten zijn aanwezig)

2. Materiaal:

2.1

Er wordt gebruikt gemaakt van een flyboard van Zapata flyboards.

En onze boot.

2.2

Wij gebruiken goedgekeurde onderdelen. Zo wordt gestreefd naar maximale veiligheid van de Watersport en omstanders.

2.3

Het beschikbare materiaal verkeert in goede staat en wordt na iedere cursus gecontroleerd op eventuele slijtage en/of schade.

3.  Condities:

3.1

watersport sessies worden gedaan wanneer de weersvoorspellingen goed zijn. dit is op basis van de voorspelling die 24 uur voor aanvang van de cursus gegeven wordt.

3.2

Indien de voorspellingen slecht zijn wordt de cursus geannuleerd en gekeken naar een nader te bepalen datum.

3.3

Als het aantal aanmeldingen te weinig is om dag en/of locatie door te laten gaan dan wordt de dag geannuleerd en gekeken naar een nader te bepalen datum.

3.4

De thuislocatie voor de sessie zijn de marina kaap hoorn andere locaties zijn bespreekbaar. vereiste is dat de locatie groot en diep genoeg is voor onze waterscooter, dat deze te water kan worden gelaten en dat het een veilige omgeving zonder eventuele gevaren betreft.

3.5

Een gereserveerde sessie kan kostenloos worden verplaatst tot 7 dagen voor aanvang van de geplande datum. verplaatsen binnen de 7 dagen voor aanvang van de datum worden er € 15 administratie kosten in rekening gebracht. bij het annuleren / niet op komen dagen op de dag zelf, vervalt de geboekte sessie en kan er op geen enkele wijze op restitutie aanspraak worden gemaakt.

4. Huisregels:

4.1

De instructies en aanwijzingen van de instructeurs dienen gedurende de gehele Watersport sessie te worden opgevolgd.

4.2

Wanneer de instructeur het niet meer veilig vindt dan zal hij de deelnemer gecontroleerd in het water laten zakken en uitleggen wat er anders moet.

4.3

Het flyboard/ hoverboard wordt altijd door één persoon tegelijk bestuurd.

4.4

Horloges, armbanden en ringen moeten af, i.v.m. de veiligheid

4.5

Andere deelnemers bevinden zich ten alle tijden buiten het water, op veilige afstand van de cursist en de instructeur.

4.6

Het is verboden om te roken in de buurt van het materiaal (brandgevaar).

4.7

Eventuele ongevallen of materiaalschade direct melden aan de instructeur(s).

5. Aansprakelijkheid:

5.1

Deelname geschiedt voor eigen risico. kobra extreme watersports is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. tevens is de organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen.

5.2

De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan de flyboard sessie.

5.3

De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist.

Algemene voorwaarden© 2018 Kobra Extreme Watersports 

• Wij gebruiken alleen Google Analytics.

Als u ons contactformulier invult, vragen wij u om uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens zijn daarna in beheer van Kobra Events. Uw persoonlijke gegevens gebruiken wij alleen met uw toestemming. En alleen om u goed van dienst te kunnen zijn. Uw persoonlijke gegevens zullen wij niet aan derden bekend maken, verkopen of verhuren.

Het kan nodig zijn dat wij de informatie die we beheren toch moeten delen. Dit gebeurt alleen bij vermoeden van illegale activiteiten. Denk aan fraude, bedreiging van de veiligheid van personen, schending van onze leveringsvoorwaarden, of andere zaken die voortvloeien uit een wettelijke verplichting.

Ook kunnen we de gegevens in ons beheer overdragen als Kobra Events fuseert met, of overgenomen wordt door een andere partij. Als dit inhoudt dat de privacy statement verandert, zullen we de gebruikers eerst hierover inlichten.

Vragen over onze privacy statement kunt u richten aan:   info @  kobra-events .  nl


 


Kobra Events  - Durf jij het aan? 😜👌- 2020